Resurser

Resurser

Här har vi samlat några av de resurser som antingen vi eller du kan
använda och ha nytta av.

Tryckeritjänster

Vi har även samarbetspartners som hjälper till när du behöver
trycksaker, skyltar, dekaler och mycket annat. De både producerar
och lagerhåller allt du behöver för din marknadsföring och
kommunikation. 

Besök http://www.sdprint.se/ för mer information. 

Beräkna porto

Innhåller länkar till NIX-Telefon och Nix. Beräkna enkelt
portokostnaden på www.posten.se

DM-nämnden

Innehåller länkar till NIX-Telefon och Nix-DM. Nämnden prövar
ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik.
www.dm-namnden.org

Branschorgan

Innhåller länkar till NIX-Telefon och Nix-Adresserat, som är ett
spärregister där konsumenter kan anmäla att de inte önskar ta
emot obeställd reklam. 
www.swedma.se