Produkter

Registervård

Rätt uppgifter i ditt kundregister ger dig lönsamhet

Fokusera på rätt kunder 

Vi vill att det ska gå bra för dig. Det är en grundförutsättning,
är att du verkligen når fram till din målgrupp, och att du erbjuder
dina produkter och tjänster till rätt person eller företag. Med våra
kundregister kan du vara säker på att nå rätt person med ditt
budskap.

Kundregister är en färskvara

Varje dag flyttar hundratals personer, varje månad byter 85 000
personer telefonnummer, och över 16 000 personer byter namn
varje år! Tiotusentals flyttar ihop eller isär och många tusen föds
och avlider. De faktorerna påverkar ditt kundregister och på bara 
ett år kan hela 25 % av din kundinformation bli felaktig. Genom att
uppdatera dina register med jämna mellanrum så slipper du lägga
pengar på att försöka kommunicera med personer som inte hör dig.
Ett uppdaterat register lönar sig för dig!

Våra tjänster skapar ordning och reda

Vi erbjuder enkla tjänster inom registervård B2C och B2B som gör
stor skillnad för ditt företag. Med hjälp av en handfull grundläggande
uppgifter kan du undvika misstag och får istället ett sofistikerat
kundregister som ökar din lönsamhet och förbättrar din kundservice.
Några exempel är att du kan minska antalet returer vid kundutskick
och undvika förseningar. Du slipper också skicka dubbletter som
resulterar i att samma kommunikation når en person eller företag
flera gånger. 

Uppdatering av befintligt register konsument & företag:

 • Fast telefoni.  
 • Mobil telefoni.
 • Persondata.
 • Namn.
 • Adress.
 • Födelsedata.
 • Inkomst.
 • Boendeform.
 • Civilstånd.
 • Företagsinformation (all senast data rörande företaget). 

Tillägg (nummersättning) till befintligt register konsument & företag:

 • Fast telefoni.
 • Mobil telefoni.
 • Namn.
 • Adress.
 • Födelsedata.
 • Inkomst.
 • Boendeform.
 • Civilstånd.
 • Företagsinformation (all senast data rörande företaget).