Produkter

Leads

Få rätt leads

På MD-Marketing har vi lång erfarenhet av att ta fram och hitta nya
leads i världsklass. Med vår kvalificerade arbetsprocess kommer du
som kund i kontakt med både konsumenter och företag som är
intresserade av dina tjänster eller produkter. Vi anpassar vår
arbetsprocess utefter din organisation fungerar internt, och vilken
bransch du verkar inom.

Vi erbjuder följande leads klasser:

Klass A, B och C

Mobila och fasta telefonnummer.

Klass A:

Här har konsumenten uttryckt sitt intresse av ett specifikt företag
eller dess produkt.

Klass B:

I klass B- leads har konsumenten har varit med i en undersökning
eller tävling som nämner ett specifikt företag. Konsumenten behöver
dock inte ha angett ett intresse av dess produkter eller tjänster.

Klass C:

Klass C är den vanligaste varianten av mobila leads, där
kunden endast har godkänt att bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Specialbeställda Leads:

Vi skräddarsyr insamlandet av unika leads baserade på dina behov
och kriterier. Insamlandet kan utgöras av till exempel unikt skapade
kampanjer, tävlingar eller undersökningar med mera.

Kontakta oss för mer information!